• chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
Start
środa, 16 października 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
PROJEKT PRACOWNI DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH "LITERASZTUKA" W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NIELUBI ROZPOCZĘTY
czwartek, 30 maja 2019
20 maja została otwarta Pracownia Działań Twórczych „LiteraSztuka”  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi.  W grafiku pracowni zaplanowanych jest sporo warsztatów z różnych dziedzin sztuki, a pierwsze z nich objęły ceramikę  i cieszyły się dużym zainteresowaniem o czym świadczyła 100% frekwencja.

Dzieci miały okazję pod okiem instruktora zapoznać się z dawnymi, tradycyjnymi metodami i technikami wytwarzania ceramiki. To, co początkowo wydało im się bardzo trudne, w rezultacie  sprawiło dużo radości i satysfakcji. Uczestnicy chętnie wykonali przedmioty z gliny przy pomocy tradycyjnych metod, według własnych pomysłów.
Więcej…
 
KONTYNUACJA PROJEKTU PN. KOMPETENCJE XXI WIEKU - GMINA ŻUKOWICE STAWIA NA EDUKACJĘ"
czwartek, 30 maja 2019
Od września 2017 r. w Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi realizowany jest projekt pt. „Kompetencje XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukacje”.

Wartość całego projektu, to kwota ok. 450 000,00 zł, z czego pozyskaliśmy kwotę ok. 425 000,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami ze szkół na terenie gminy Żukowice. Już teraz widoczne są efekty owego projektu. Dodatkowe, specjalistyczne zajęcia dla 145 uczniów oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i szkoły w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne realnie zapobiegają dysleksji rozwojowej u dzieci oraz prowadzą do podwyższenia wyników w nauce.
Więcej…
 
SUKCES HANNY ADAMOWICZ UCZENNICY KLASY II W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
środa, 29 maja 2019
W dniu 23 maja 2019r. w Szkole Podstawowej w Nielubi odbyło się wręczenie dyplomu i nagród Hannie Adamowicz, uczennicy klasy II, która zajęła drugie miejsce na etapie wojewódzkim w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.
 
Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także przedstawienie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej szesnastego roku życia.
Więcej…
 
KONTYNUOWANE SĄ ZAJĘCIA PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU „CZAS NA BASEN – CZAS NA ZDROWIE DZIECI W GMINIE ŻUKOWICE
środa, 29 maja 2019
W ramach zajęć wychowania fizycznego dzieci z terenu Gminy Żukowice od grudnia 2018 roku biorą udział w wyjazdach na basen. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim uczestniczą w lekcjach nauki pływania organizowanych na basenie „Chrobry” w Głogowie.

Jak w ubiegłym roku wyjazdy dzieci odbywają się w przez cały rok szkolny 2018/2019. W tym celu utworzono 7 grup wyjazdowych, z czego każda z nich raz w miesiącu ma możliwość odbycia zajęć na basenie.
Więcej…
 
ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE W RAMACH ZADANIA PN.: „ODBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BUKWICA"
wtorek, 28 maja 2019
Rozpoczęły się prace polegające na remoncie drogi gminnej w m. Bukwica na odcinku 400 m w ramach zadania pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Bukwica".

Zakres prac obejmuje remont istniejącej jezdni drogi gminnej polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na szerokości 3,5 m wraz z obustronnie utwardzonym poboczem o szerokości zmiennej – max. 0,75 m oraz krawężnikami na wysokości istniejących zabudowań. Ponadto w ramach zadania planuje się wykonać na końcu zabudowań plac do zawracania. Odwodnienie przedmiotowej drogi będzie odbywało się przez  spadki poprzeczne i podłużne do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej oraz poza terenem zabudowanym powierzchniowo przez spadki podłużne i poprzeczne na przyległe tereny zielone.
Więcej…
 
ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2019 W GMINIE ŻUKOWICE
poniedziałek, 27 maja 2019
W sobotę 25 maja boisko sportowe w Brzegu Głogowskim stało się miejscem rywalizacji strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Gminy Żukowice.

Wstępem do Turnieju była uroczysta msza polowa w intencji strażaków z Gminy Żukowice, którą celebrował ks. kan. Edward Białas z Parafii pw. Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim.

Do turnieju rozgrywanego pod czujnym okiem sędziów, którym przewodził przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie brygadier Paweł Dziadosz stanęły jednostki OSP z Brzegu Głogowskiego, Czernej, Dobrzejowic, Kłody i Kromolina. Zawody składały się regulaminowo z dwóch konkurencji: sztafety pożarniczej 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego.
Więcej…
 
27 MAJA - DZIEŃ SAMORZĄDOWCA
poniedziałek, 27 maja 2019
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
poniedziałek, 27 maja 2019
MGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 27.05.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne: 

Zjawisko/Stopień zagrożenia:  Intensywne opady deszczu z burzami/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 21:00 dnia 27.05.2019 do godz. 15:00 dnia 28.05.2019
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.
Przebieg: Prognozuje się opady. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym lub  silnym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 50 mm.
 
UROCZYSTY DZIEŃ MATKI NA SALI WIEJSKIEJ W NIELUBI
poniedziałek, 27 maja 2019
Dnia 25 maja 2019r. obchodziliśmy uroczysty Dzień Matki w sali wiejskiej w Nielubi. Uroczystość swoim występem umilił zespół Chaber. Zostały przeprowadzone konkursy i zabawy, w których chętnie wzięły udział zgromadzone mamy. Ciekawym akcentem był występ pary tanecznej, która porwała wszystkich do tańca. Na uczestniczki czekał również słodki poczęstunek i zorganizowane przyśpiewki przy stole.

Zgromadzone panie uhonorowała swoją obecnością Pani Sekretarz Gminy Emilia Prokopczak, wręczając kwiaty na ręce najstarszej mamy.
Więcej…
 
BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
piątek, 24 maja 2019Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne Panie w wieku 50-69 lat.

Mammobus przyjedzie na teren Ośrodka Zdrowia   
w miejscowości Nielubia

w dniu 29.05.2019 r.

Więcej informacji na załączonym plakacie.
 
GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA BUDOWĘ CHODNIKA W M. KAMIONA
piątek, 24 maja 2019
Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn uprzejmie informuje, że Gmina Żukowice pozyskała środki finansowe - otrzymała dotację w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na budowę chodnika w m. Kamiona w wysokości 96.955,63 zł.

17 maja 2019 r. z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Gwóźdź promesy otrzymało łącznie 25 gmin w tym również Gmina Żukowice.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 24 maja 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 223, obręb Brzeg Głogowski, gmina Żukowice.

Więcej…
 
TYDZIEŃ BIBLIOTEK
piątek, 24 maja 2019
Każdego roku organizowana jest ogólnopolska akcja czytelnictwa Tydzień Bibliotek. Przyłączając się do tej akcji, Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi zorganizowała szereg działań dla dzieci z Gminy Żukowice.

W GBP w Nielubi przeprowadzono warsztaty z kaligrafii oraz lekcję biblioteczną połączoną z tworzeniem zakładek do książek. Do współpracy zaproszono pierwszą klasę Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi. Dzieci miały okazję poznać tajniki kształtnego pisania- kaligrafii. Dodatkową atrakcją było pisanie piórem gęsim. Po warsztatach z pisania dzieci zostały zapoznane z zasadami dbania o wypożyczone książki.
Więcej…
 
INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
piątek, 24 maja 2019
Wójt Gminy Żukowice podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.05.2019 r. wydał decyzję nr ROŚIII.6220.4.3.2016/2019 o przeniesieniu decyzji Wójta Gminy Żukowice znak: ROŚIII.6220.4.2016 o środowiskowych
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 24 maja 2019
Zawiadomienie nr ROŚIII.6220.4.11.2019  z dnia 24 maja 2019 r. Wójta Gminy Żukowice o tym, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego zespołu zaporowo
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
wtorek, 21 maja 2019
MGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 21.05.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne : 

Zjawisko/Stopień zagrożenia:  Intensywne opady deszczu z burzami/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 21:00 dnia 21.05.2019 do godz. 21:00 dnia 22.05.2019
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.
Więcej…
 
UWAGA !!! UTRUDNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ DROGI W M. BRZEG GŁOGOWSKI
wtorek, 21 maja 2019
Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że od dnia 23.05.2019 r. (czwartek) rozpoczną się  prace związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzeg Głogowski – przy przejeździe kolejowym (k. byłego młyna).

W związku z pismem PKP przedmiotowa inwestycja jest niezbędnym warunkiem pozostawienia czynnego przejazdu kolejowego w tym miejscu.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych "KAMADEX" Sp. z o.o. z/s w Lubinie.
Więcej…
 
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. NIELUBIA
wtorek, 21 maja 2019
Trwają prace związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nielubia. Przebudowa drogi zakłada wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na długości 210 m i szerokości 3,5 m wraz z obustronnym poboczem utwardzonym destruktem asfaltowym. Odwodnienie drogi będzie następowało powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę Żukowice z Województwa Dolnośląskiego w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 21.000,00 zł. Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę ponad 80.000,00 zł.
Więcej…
 
UHONOROWANIE WYJĄTKOWYCH SPORTOWCÓW Z GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 20 maja 2019
Ostatnia VII sesja gminy Żukowice, która odbyła się w dniu 16.05.2019 r. była sesją wyjątkową. Rozpoczynając czwartkową sesję wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady uhonorowali młodych mieszkańców gminy za zasługi sportowe i godne reprezentowanie regionu.

Dziś na sesji uhonorowaliśmy naszych sportowców. Znakomicie nas reprezentują. Chcemy, żeby poprzez takie działania mieszkańcy gminy o nich i ich sukcesach usłyszeli - powiedział Krzysztof Wołoszyn - wójt Gminy.
Więcej…
 
IV PRZERWA NA CZYTANIE
piątek, 17 maja 2019
W dniu 14 maja 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwa na czytanie”. Jest to czwarta edycja tej akcji. Trzy poprzednie odbywały się na terenie województwa lubuskiego. W bieżącym roku akcja objęła swym zasięgiem całą Polskę.

Głównym jej celem jest zachęcenie do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu oraz pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 194
Top! Do góry