• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
Start
środa, 16 października 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
KOLEJNA DROGA W GMINIE ŻUKOWICE ZOSTAŁA PRZEBUDOWANA
poniedziałek, 01 lipca 2019
Zakończyła się inwestycja pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg Głogowski". W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z tłucznia kamiennego o całkowitej długości 220 m i szerokości 3,5 m wraz z obustronnym poboczem utwardzonym destruktem asfaltowym.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę Żukowice z Województwa Dolnośląskiego w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 22.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 58.000,00  zł.
Więcej…
 
DEKLARACJE PODATKOWE
poniedziałek, 01 lipca 2019
Do prawidłowego wyświetlania uchwał w formacie *.pdf niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Pobierz ze strony producenta - pobierz.


DEKLARACJE PODATKOWE
obowiązujące od 1 lipca 2019 roku


DT             DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DT-1/A      ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1DL-1         DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZDL-1       ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY
                - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH  OPODATKOWANIU

ZDL-2       ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY
                - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIADN-1        DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZDN-1     ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
              - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN-IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDN-2     ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
              - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIADR-1        DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZDR-1      ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY
               - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDR-2      ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY
               - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOW-ANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA IR-1          INFORMACJA O GRUNTACH

ZIR-1        ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH
               - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN- IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIR-2       ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH
               - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIR-3        ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH
                - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW


IN-1         INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN-1       ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
              - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN- IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIN-2       ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
               - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIN-3       ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
               - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW


IL-1          INFORMACJA O LASACH

ZIL-1       ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH
              - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN- IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZIL-2       ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH
              - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZIL-3       ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH
              - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
DEKLARACJE PODATKOWE
obowiązujące do 30 czerwca 2019 rok


______________________________________________________________
DT                     DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DT-1/A      ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

______________________________________________________________
DL      DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

IL      INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
______________________________________________________________
DN    DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

IN     INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
______________________________________________________________
DR    DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

IR    INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGOPozostałe formularze i druki znajdują się w dziale Urząd Gminy -> Wnioski do pobrania na stornie:

http://www.bip.zukowice.pl/
 
JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ NA NAS W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI?
poniedziałek, 01 lipca 2019
Poniżej przedstawiamy informacje o systemie gospodarowania odpadami w Gminie Żukowice od 1 lipca 2019 r. Warto przeczytać, bo jest parę zmian, a mianowicie zmienia się cena, wprowadzony zostanie odbiór odpadów ulegających biodegradacji tzw. BIO oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK. Które odpady są odpadami BIO, czym jest PSZOK, co można do niego dostarczyć i kiedy poniżej.
 
CENA

Od 1 lipca br. mieszkańców naszej gminy czeka podwyżka cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 30 czerwca 2019 r. upływa termin dotychczasowej umowy z firmą GPK SUEZ Głogów Sp. z o. o. W postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta firmy GPK SUEZ Głogów, która jest o 60% wyższa od kwoty za którą dotychczas odbierano i zagospodarowywano odpady komunalne. Z przetargu z 2015 r. roczny koszt gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 532 245,60 zł, natomiast z przetargu z 2019 r. koszt ten będzie wynosił 798 465,60 zł rocznie.
Więcej…
 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NIELUBI REALIZUJE PROJEKT PRACOWANIA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH "LITERASZTUKA"
piątek, 28 czerwca 2019
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym warsztaty realizowane w ramach projektu pn.: „Pracownia Działań Twórczych LiteraSztuka”.

Zajęcia składały się z dwóch spotkań podczas których uczestnicy zapoznali się z nowa technika tworzenia figur przy pomocy Powertex. Uczniowie krok po kroku uczyli się jak wykonać postać anioła.

Pierwszym etapem było stworzenie szkieletu i utwardzenie go preparatem Powertex. Kolejnym etapem był proces schnięcia. Ostatnim elementem warsztatów była praca nad przedmiotem czyli kształtowanie dzieła.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO - BUDUJEMY CHODNIK W M. KAMIONA
piątek, 28 czerwca 2019
Rozpoczęły się prace związane z budową chodnika w m. Kamiona w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Kamiona dz. nr 147, 120/9, gmina Żukowice”.

Planowana inwestycja zakłada budowę chodnika o łącznej długości 418 mb. W ten sposób stawiamy między innymi na bezpieczeństwo Naszych mieszkańców.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanym przez Gminę Żukowice środkom finansowym w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej  w wysokości 96.955,63 zł.

Koszt zadania to łączna kwota ok. 130.000,00 zł.

Wykonawcą zadania jest firma PHU WITEK Małgorzata Jurkowska z siedzibą w Głogowie.
Więcej…
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 27 czerwca 2019
Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Tak zdecydowali Radni Gminy Żukowice podczas IX sesji Rady Gminy Żukowice, która odbyła się w dniu dzisiejszym tj. 27.06.2019 r. Radni pozytywnie ocenili pracę Wójta w 2018 r. i jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
 
Dziękuję wszystkim radnym oraz sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych. Wszyscy wspólnie wykonaliśmy bardzo dobrą pracę na rzecz mieszkańców Naszej Gminy i to absolutorium jest efektem tej pracy powiedział Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn.
Więcej…
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ŻUKOWICE VII - IX 2019
środa, 26 czerwca 2019
Uprzejmie informujemy, że jest już ustalony i dostępny nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych w systemie workowym od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żukowice VII - IX  2019 r.


Więcej…
 
UWAGA ROLNICY !!! NABÓR WNIOSKÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM SUSZY
środa, 26 czerwca 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, że w związku z utrzymującą się wysoką temperaturą  i brakiem opadów deszczu przyjmowane są wnioski rolników,  którzy ponieśli straty w uprawach rolnych.

Zgodnie z „monitoringiem  suszy”  prowadzonym  przez  Instytut  Upraw,  Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach czwarty okres raportowania wykazał zagrożenia wystąpienia suszy na terenie Gminy Żukowice. Szacowane będą jedynie szkody powstałe w uprawach wskazanych w „monitoringu suszy” tj. zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe oraz truskawki.
Więcej…
 
WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020-2023
środa, 26 czerwca 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, że zgodnie z art. 165 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), w dniu 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników. Zgodnie z decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy, Rada Gminy Żukowice w terminie do dnia 31 października 2019 r. dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy.
Więcej…
 
RAJD ROWEROWY UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM
wtorek, 25 czerwca 2019
15 czerwca 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim wraz z rodzicami, nauczycielami oraz pod opieką druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z  Brzegu Głogowskiego i Kłody udali się na rajd rowerowy do Bytomia Odrzańskiego. Pogoda sprzyjała dobrym nastrojom i wszyscy  dzielnie pokonali dystans.

Na miejscu czekał ich spacer po malowniczym miasteczku, podczas którego mogli poznać historię Bytomia Odrzańskiego i legendę o słynnej fontannie z chłopczykiem.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - UPAŁY
wtorek, 25 czerwca 2019
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 24.06.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia: upał/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 25.06.2019 r. do godz. 18:00 dnia 26.06.2019 r.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C.
Więcej…
 
"WAKACYJNYM TYGODNIEM" ROZPOCZYNAMY WYPOCZYNEK
poniedziałek, 24 czerwca 2019
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi wraz z Wójtem Gminy Żukowice zorganizował po raz piętnasty imprezę integracyjną pn. „Wakacyjny Tydzień” dla dzieci, osób niepełnosprawnych i ich rodzin w dniach 21 czerwca 2019r., 22 czerwca 2019r. i 23 czerwca 2019r.  kolejno w miejscowościach: Nielubia, Dobrzejowice, Kromolin.

W tym roku pierwszy raz na Naszej imprezie gościł Młodzieżowy Teatr Cyrkowy - „Cyrkland” z Miłkowa, który wprowadził nas w świat magii.
Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
poniedziałek, 24 czerwca 2019
Szanowni Mieszkańcy Gminy Żukowice !!!
 
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami KGHM P.M. S.A., w zakresie możliwości zatrudnienia w KGHM Polska Miedź S.A.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28.06.2019 roku,  o godzinie 9:30  w Sali Narad Urzędu Gminy Żukowice.
Więcej…
 
UWAGA !!! SKRÓCONY CZAS PRACY URZĘDU
poniedziałek, 24 czerwca 2019
UWAGA !!!
 
Informujemy, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi Urząd Gminy Żukowice będzie czynny w godzinach: 
 
         24.06.br (poniedziałek) - 7:30-14:00
25.06.br (wtorek) - 6:30-14:00
                           26.06.br (środa) -  6:30-14:00
                                27.06.br (czwartek) - 6:30-15:00
                               28.06.br (piątek) – 6:30-13:00
Więcej…
 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM
piątek, 21 czerwca 2019
19 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim zaproszeni goście, cała społeczność uczniowska, rodzice,  grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi wzięli udział w doniosłej uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpił ceremoniał przekazania sztandaru szkoły nowemu składowi pocztu sztandarowego.
Więcej…
 
GMINA POZYSKAŁA ŚRODKI NA WYJAZD DZIECI NA ZIELONE SZKOŁY
piątek, 21 czerwca 2019
Miło nam poinformować, że po raz kolejny Gmina Żukowice  pozyskała środki finansowe na wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim oraz Szkoły Podstawowej w Nielubi na Zieloną Szkołę.

Wyjazd podopiecznych z Gminy Żukowice na Zieloną Szkołę odbędzie się we wrześniu br.

Na ten cel gmina Żukowice pozyskała środki w wysokości 58.800,00 zł z Fundacji KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lubinie.

Projekt będzie realizowany w terminie 07.09.2019 r. - 21.09.2019 r. Uczniowie powyższych szkół będą wypoczywać w Ośrodku Wypoczynkowym „Interferie Chalkozyn w Kołobrzegu”.
Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA RACJONALNEGO KORZYSTANIA Z WODY
piątek, 21 czerwca 2019
Szanowni Mieszkańcy Gminy Żukowice !!!

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy, korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody.

Prosimy o wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków czy trawników, napełniania przydomowych basenów itp.

Ograniczanie zużycia wody pitnej zapewni utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie odbiorcom.
Więcej…
 
KOLEJNA DOTACJA W KONKURSIE GRANTOWYM "DZIAŁAJ LOKALNIE 2019" DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Z/S W NIELUBI
piątek, 21 czerwca 2019
Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice z/s w Nielubi wraz z Klubem Aktywnych Kobiet pozyskały dotację w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2019” organizowanym przez Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich na projekt pn.: „Zdrowo i sportowo w Gminie Żukowice”.

Przyznana kwota to 4060 zł.


Projekt ten skierowany jest do 30 osobowej grypy kobiet zamieszkałych w na terenie Gminy Żukowice. W ramach projektu odbędą się zajęcia fitness, prowadzone przez profesjonalnych trenerów oraz warsztaty profilaktyczno-zdrowotne z dietetykiem. Interesującym akcentem projektu będą zajęcia z aqua aerobiku. Zajęcia będą odbywały się w Brzegu Głogowskim.
Więcej…
 
PRZEBUDOWA DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. NIELUBIA ZAKOŃCZONA
piątek, 21 czerwca 2019
Dobiegły końca prace inwestycyjne zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nielubia". W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z tłucznia kamiennego o całkowitej długości 210 m i szerokości 3,5 m wraz z obustronnym poboczem utwardzonym destruktem asfaltowym.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę Żukowice z Województwa Dolnośląskiego w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 21.000,00 złCałkowita wartość zadania wyniosła ponad 86.000,00 zł.

Przebudowa drogi nie tylko wpłynęła na poprawę wizerunku Gminy Żukowice, ale przede wszystkim poprawiła znacząco funkcjonalność drogi wraz z utrzymaniem istniejącego przejazdu kolejowego.
Więcej…
 
WOLONTARIAT NA 6!
środa, 19 czerwca 2019
Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2018r. Od tego momentu wolontariusze realizowali szereg różnorodnych zadań.

Z całą pewnością, jednym z największych przedsięwzięć był udział naszej społeczności w Ogólnopolskim Konkursie „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat”, którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. W okresie od 15 października 2018r. do 15 kwietnia 2019r. musieliśmy zrealizować dziewięć zadań przewidzianych regulaminem konkursu. Był to czas wytężonej pracy, ale starania zostały nagrodzone, ponieważ wszystkie działania zostały ocenione na 100% ! Natomiast nasza szkoła uzyskała CERTYFIKAT!
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 194
Top! Do góry